Isoleren is energiebesparing

Bespaar energie

Met het oog op energiebesparing is er de laatste jaren in ketelhuizen en op tal van andere locaties, waar warm waterleidingen, heet waterleidingen en stoomleidingen voorkomen, veel aandacht besteed aan leidingisolatie.

In verband met de bereikbaarheid en het onderhoud worden daarbij de afsluiters, die in deze leidingen zijn opgenomen, echter meestal niet geïsoleerd. Toch zijn de warmteverliezen die ter plaatse hiervan voorkomen bepaald niet te verwaarlozen. De oppervlakte (en daarmee de warmteafgifte) van een afsluiter komt immers globaal overeen met een leiding van 2 meter lengte.

Werk veilig

Naast een interessante energiebesparing heeft isoleren ook nog enkele andere voordelen. Zo draagt isoleren tevens bij aan een vergroting van de veiligheid, omdatmen zich niet meer zo makkelijk aan de hete afsluiters kan branden.

Belangrijk is ook dat door de verminderde warmteafgifte veelal een verbetering van de arbeidsomstandigheden wordt bereikt, dus ook minder ziekteverzuim.

Denk aan de toekomst

Energiebesparing levert ook milieuvoordelen op, omdat een lager gasverbruik zorgt voor minder uitputting van fossiele brandstoffen en minder uitstoot van broeikasgassen. Belangrijk is het bewust omgaan met deze fossiele brandstoffen, hiermee verlagen wij de uitstoot van broeikasgassen.

Wij zijn in Nederland, en in meerdere landen in Europa, bezig met het terugdringen van de energiekosten en het verminderen van de uitstoot van CO2. Immers; het verbranden van 1Nm3 staat gelijk aan 1,78gk Co2 uitstoot.