Marktsegmenten

Scheepsvaart

Isolatie matrassen zorgen voor:

  • Bescherming tegen brandgevaar

  • Veiligheid voor het personeel

  • Betere omgevingstemperatuur

Uitlaatisolatie van Duratras® is geschikt voor uitlaatgas-leidingen en ook voor diverse soorten en maten olie en brandstofleidingen.

Tuinbouw

In de tuinbouw worden onze Duratras® isolatiematrassen vooral gebruikt voor het veilig transporteren van hete uitlaatgassen.

Met Duratras® isolatiematrassen creëert u een veilige werkomgeving voor u en uw werknemers.

Utiliteit

Duratras® isolatiematrassen worden hoofdzakelijk gebruikt in de centrale verwarming installaties bij alle voorkomende appendages, zoals afsluiters, flenzen, pompen, etc.

Er is vaak een aanzienlijke besparing op het energieverbruik te realiseren. Door het S.I.B. is een doelmatig programma van speciale isolatiematrassen ontwikkeld.

Benieuwd hoeveel u kunt besparen met uw bedrijf?

Vraag dan vrijblijvend een aan.

Industrie

In de industrie worden Duratras® isolatiematrassen met name toegepast voor energie- en procesbeheersing. Stoom- en gasturbines zijn een vaak terugkerend onderdeel in de industrie.

Door de extreem hoge temperaturen worden turbines vaak voorzien van meerdere lagen isolatie.

High-tech

In België is er ook spitstechnologie, dit is technologie op het hoogste niveau van ontwikkeling.

Het S.I.B. is werkzaam in de sector Chipindustrie; hoofdzakelijk met het isoleren van vacuümkamers die uitgestookt (schoongemaakt) moeten worden.

Aggregaten en WKK’s

De elektriciteit die uit onze stopcontacten komt, wordt opgewekt door energiecentrales. Deze centrales stoken aardgas, aardolie of steenkool om elektriciteit op te wekken. Bij deze verbranding gaat veel energie verloren. De enorme hitte die ontstaat verdwijnt via koelwater of de schoorsteen. Daarna vervoeren elektriciteitskabels de stroom naar de consument, vaak over grote afstanden. Ook bij dit elektriciteitsvervoer gaat veel energie verloren. Uiteindelijk verliezen we bij de productie en het vervoer van stroom zo’n 50 procent van de energie.

Om energie te besparen, gebruiken veel ziekenhuizen, bejaardencentra en
tuinbouwbedrijven zogenaamde ‘wkk’-systemen voor de opwekking van hun eigen stroom. Een wkk-systeem (wkk staat voor ‘warmte kracht koppeling’) is een kleine energiecentrale. De aardgasaansluiting wordt door het wkk-systeem gebruikt om elektriciteit op te wekken. De warmte die hierbij vrijkomt, dient ter verwarming van water, bijvoorbeeld voor de centrale verwarming of voor warm water uit de kraan. Een wkk-systeem is zuinig, omdat de warmte die vrijkomt bij de verbranding van aardgas nuttig gebruikt wordt (bij energiecentrales is dit vaak niet het geval) en omdat geen lange elektriciteitskabels nodig zijn om de elektriciteit te vervoeren.

Bij deze wkk systemen worden Duratras® isolatiematrassen toegepast voor alle uitlaatgassen leidingen.

Dit moet zeer nauwkeurig worden uitgevoerd, wegens zeer hoge temperaturen van de uitlaatgassen.

Zo’n wkk-installatie staat altijd in een omkasting, waarbij de temperatuur hoog op kan lopen en dat kan voor de schakelkast met elektronische apparatuur een slechte invloed hebben.

Daarom dienen deze hete leidingen te worden geïsoleerd, zodat de elektronische apparatuur continu kan blijven functioneren.